सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

कोभिड (Covid-19) को कारण बन्द रहेको वनस्पति उद्यान सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर मिति २०७८/०४/११ बाट खुल्ला रहेको जानकारी गराउँदछौ (National Botanical Garden is opened for public after normal situation of Covid-19 Pandemic since July 26, 2021)

Leave a Reply

Your email address will not be published.