Notice

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

The Botanical Garden is opened since 26, July 2021.

सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर साउन ११ गते बाट उद्यान खुला रहेको जानकारी गराउदछौँ ।